Konferencje

OFERTA

Szanowni Państwo,
jeśli planujecie organizację konferencji, zjazdu czy sympozjum naukowego to proponujemy swoje usługi w zakresie ich przygotowania i organizacji.

Podejmujemy się:
– kompleksowego lub częściowego przygotowania takich spotkań.

Dokonujemy:
– rezerwacji sal wykładowych i konferencyjnych,
– noclegów w hotelach,
– przygotowujemy imprezy towarzyszące spotkaniom naukowym.

Proponujemy usługi poligraficzne, reklamowe, transportowe i internetowe.
Na czas organizacji konferencji czy zjazdu udostępniamy konto bankowe.
Posiadamy szeroką ofertę w wymaganym zakresie z możliwością dostosowania cen w zależności od posiadanych przez organizatora środków finansowych.
Za swoje usługi pobieramy relatywnie niewielka opłatę, tj. do 15 % wartości całkowitego kosztu zlecenia.
Nasza propozycja zmierza w kierunku odciążenia Państwa od szeregu uciążliwych czynności związanych z organizacją konferencji czy zjazdu pozwalając skupić się wyłącznie na jej najważniejszej, merytorycznej części. Podejmujemy się organizacji zarówno jedno- jak i wielodniowych spotkań dla kilkudziesięciu, kilkuset osób czy kilku tysięcy osób.

KALENDARIUM

 • 2005
  • XXVII Sympozjon Retinologiczny
  • XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych „Pozabrzuszne przyczyny zakażeń chirurgicznych”
  • XV Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • XIV Konferencja Polskiego Tow. Otorynolaryngologii Dziecięcej
  • VI Konferencja „Cytometria w diagnostyce lekarskiej”
  • V Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Neuroimmunologicza „Postępy neuroimmunologii klinicznej”
  • VIII Europejskim Sympozjum „Zapobieganie wrodzonym wadom rozwojowym”
  • Spotkania integracyjne 2005
  • V Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej”
  • VI Sesja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Październik – miesiąc profilaktyki raka piersi”
 • 2004
  • Annual gathering of The European Medical Students’ Orchestra (EMSO)
  • V Sesja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” Dziedziczny rak piersi
  • I Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pediatrycznej PolskiegoTowarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych
  • 3rd Symposium on Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children
 • 2003
  • Forum Implantologii Osteoplant 2003
  • V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALDENT 2003 „Biomateriały a środowisko jamy ustnej”
  • XXVI Sympozjon Retinologiczny
  • XIII Naukowo – Szkoleniowego Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Jubileuszowy XX Naukowo – Szkoleniowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
  • I Polsko-Amerykańskie Forum „Postępy w anestezjologii i chirurgii”
  • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy neuroimmunologii klinicznej”
  • IV Sesja Naukowo – Szkoleniowa „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu raka gruczołu piersiowego”
  • XIV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna „Stomatologia Praktyczna”
 • 2002
  • IV Naukowo Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna SALDENT 2002
  • XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  • XII Naukowo Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej”
  • XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
  • XIII Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna Fundacji Akademii Medycznej w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Poznaniu „Postępy stomatologii klinicznej”
  • Międzynarodowa Konferencja Soczewek Kontaktowych
 • 2001
  • I Międzynarodowe Targi Dentystyczne SALDENT
  • konferencja naukowo-szkoleniowa SALMED 2001 „Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku – cz.III”
  • konferencja jubileuszowa Kliniki Foniatrii i Audiologii – „Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Prof. zw. dr hab. dr h.c. Antoniego Pruszewicza”
  • Jesienne Spotkania Stomatologiczne
  • Postępy Neuroimmunologii Klinicznej 2001
  • XII Naukowo Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna „Postępy stomatologii klinicznej”
 • 2000
  • konferencja naukowo-szkoleniowa SALMED 2000 „Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku – cz.II”
  • konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy neuroimmunologii klinicznej”
  • obchody jubileuszu 80-lecia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu
  • XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
 • 1999
  • konferencja naukowo-szkoleniowa SALMED 1999 „Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku – cz.I
  • konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy neuroimmunologii klinicznej”